Zamówienia Publiczne Tumińscy - Home

Zamówienia publiczne - nasza praca i pasja...

Prawie dwudziestoletnie, tj. od 1994 roku, bogate doświadczenie m. in. w zakresie praktycznego stosowania Prawa zamówień publicznych w usługach, dostawach i robotach budowlanych (administracja  rządowa oraz samorządowa, media, oświata i kultura, służba zdrowia, sektorowość, środki unijne), prowadzenie postępowań, nadzorów, konsultacji i szkoleń, również  akademickich, reprezentowanie stron w sprawach spornych, na  bieżąco  aktualizowana i poszerzana wiedza pozwalają  na  zaproponowanie  Państwu naszych usług.

 

O nas

Jan Tumiński, specjalista - konsultant do spraw zamówień publicznych, 

od 20 lat praktyk, autor wielu publikacji, posiadający solidne merytoryczne przygotowanie poparte m. in. certyfikatami:

  • Eksperta ds. zamówień publicznych KIGNET LEX w specjalności

      - doradca
     - wykładowca

  • Konsultanta Funduszy Europejskich w zakresie:

      - studiów wykonalności
     - audytu projektów unijnych

 


Maria Anna Tumińska, specjalistka - konsultantka do spraw zamówień publicznych

   - doradca                                                                                         - wykładowca 

praktykująca od 20 lat, autorka wielu publikacji, posiadająca solidne merytoryczne przygotowanie poparte m. in. uprawnieniami

  • Rzeczoznawcy Zamówień Publicznych                                                                      

Członkini Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców  i Konsultantów Zamówień Publicznych z siedzibą w Warszawie

 

 

Przygotowani w zakresie możliwości finansowych jakie dają fundusze unijne 2007-2013 oraz nowych perspektyw finansowych - fundusze unijne 2014-2020

 

Członkowie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego i Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie